• Lumea in Stiri

Expoziție Oscar Han, la 130 de ani de la naștere


Sculptorului Oscar Han îi este dedicată o expoziție la Muzeul Colecțiilor de Artă, începând cu data de 28 mai, cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la naşterea artistului. Expoziţia prezintă opera sculpturului „de largă şi înaltă ţinută", după cum spunea prietenul său pictorul Nicolae Tonitza, considerat un novator în concepţii şi formule plastice.

Oscar Han face parte din generaţia artiştilor care debutează la începutul secolului al XX-lea şi se afirmă în perioada interbelică, alături de sculptorii Dimitrie Paciurea, Constantin Brâncuşi, Frederic Storck, Ion Jalea, Cornel Medrea şi pictorii Camil Ressu, Iosif Iser, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Gheorghe Dimitrescu, Francisc Şirato, Ştefan Popescu, Nicolae Dărăscu, Jean Al. Steriadi.


Lucrările descriu diverse etape, fiind realizate în materiale diferite (gips, bronz şi marmură de Carrara), dispuse cronologic şi structurate tematic.


Fişele explicative cuprind şi texte realizate de istoricul şi criticul de artă Doina Păuleanu şi prezentate în volumul Oscar Han: un artist şi epoca sa, semnat de aceasta, fiind completate cu materiale documentare puse la dispoziţie de nepotul sculptorului, Alexandru Mavrocordat.Astfel, vizitatorii vor putea vedea buletinul de naştere al sculptorului, diploma absolvirii Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, paşaportul şi cartea de identitate, fotografii cu artistul în atelier sau cu operele sale.


Expoziția va fi deschisă până pe 12 septembire 2021.

14 views0 comments